De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten.

Vragen aan de MR? mail naar willibrord.mr@askoscholen.nl

Wat doet de MR?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Voor belangrijke beslissingen zal de directeur van de school eerst de ouders en het team raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, zo staat in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).

In de MR komen zaken aan de orde als: de organisatie van de school, de vakantieregeling, de groepsindeling en financiën. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. De MR wil samen de school verder vorm geven, samen optrekken, samen kijken naar veranderingen, beleid en ontwikkeling. De MR wil een steun in de rug zijn voor de directie en team en speelt daarbij ook een kritische rol.

De medezeggenschapsraad van de Willibrord vergadert ca. zes keer per jaar.

Wie zitten er in de MR? Klik hier om de MR leden te leren kennen: Even_voorstellen_MR.pdf

 

NOTULEN_MR_12_februari_2024.pdf

NOTULEN_MR_4_december_2023.pdf

Notulen 16 oktober 2023

Notulen

Notulen_MR_26-09-2022.pdf

Notulen_21_november_2022_1.pdf