De Vreedzame school levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. Jullie als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee jullie kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

De grondwet van de Willbrord

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn
  • Wij lossen conflicten samen op
  • Wij helpen elkaar
  • Wij zorgen voor onze school en onze omgeving

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op devreedzameschool.nl

Mediatie
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Pestprotocol
We maken gebruik van een landelijk pestprotocol. Deze gaat uit van het 5-sporenbeleid. Hierbij worden alle betrokkenen begeleid in het tegengaan van het pestgedrag. Het gaat er daarbij om dat de kinderen die pesten of gepest worden, de meelopers, leerkracht en ouders allen gesteund en geholpen worden.

Vertrouwenspersonen
Speciaal voor kinderen die ergens mee zitten en niet eenvoudig terecht kunnen bij hun directe omgeving, werken we met vertrouwenspersonen (luistermeester/luisterjuf). Dit zijn twee leerkrachten die hiervoor een training hebben gevolgd. Zij bespreken mogelijke oplossingen met het kind en kunnen informatie verschaffen over eventuele andere wegen.