De Willibrord is een ontwikkelingsgerichte school waar kinderen een breed aanbod krijgen. Onder de kopjes staat meer informatie hierover.