Verrijkingsgroep
Drie dagdelen per week is er een verrijkingsgroep voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Binnen de verrijkingsgroep krijgen cognitief getalenteerde kinderen één dagdeel in de week extra uitdagende lessen aangeboden. Deze groep is voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast het verrijkingsaanbod in de groep. De verrijkingsgroep biedt de mogelijkheid voor kinderen om met ontwikkelingsgelijken samen te leren en te werken. De groepsleerkracht van de verrijkingsgroep heeft de opleiding talentbegeleiding afgerond bij Novilo. We hebben een signaleringsprocedure die we volgen om kinderen voor de verrijkingsgroep te selecteren.

Day a Week school Amsterdam
Naast de verrijkingsgroep zijn er kinderen die hiernaast één dag naar de Day a Week school gaan. Hier komen kinderen van verschillende scholen bijeen om ander verrijkingsaanbod te volgen. De Day a Week school is een organisatie van het ABC, waar een aantal schoolbesturen bij aangesloten zijn. Kinderen vanaf groep 5 tot midden 8 komen hiervoor in aanmerking. De signaleringsprocedure vindt in groep 5 plaats.