In het Doelab werken we wekelijks 1,5 uur in een groepje van 6 leerlingen, op een praktische manier aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas. Tijdens de  Doelables wordt gewerkt met de theorie van Carol Dweck (fixed en growt mindset) en maken we gebruik van de leerkuil van James Nottingham. De kinderen leren over hun eigen leerproces en hoe ze het kunnen beïnvloeden, door vragen te stellen, door te zetten, te concentreren en nieuwsgierig te zijn.  Door het geven van de juiste feedback op het leerproces, kan de mindset van kinderen positief worden beïnvloeden.

Belangrijk is dat de kinderen plezier hebben en succes ervaring opdoen en dit mee terug nemen naar de klas.

Thema's die aan bod komen zijn: techniek zoals metselen-timmeren-elektra; programmeren met scratch of beebot; textiel werkvormen; koken; tuinieren; boeken maken.

Het Doelab is bedoeld voor leerlingen van groep 4 t/m 8 die binnen hun eigen groep moeite hebben met de leerstof, taakaanpak, werkhouding of sociale vaardigheden. De intern begeleider bepaaltsamen met de leerkrachten welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

                                                                                                                                 Doelab