Het Doelab is bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die binnen hun eigen groep moeite hebben met de leerstof, taakaanpak, werkhouding of sociale vaardigheden.

Bij het Doelab zijn de kinderen op een praktische manier bezig met de lesstof, zoals o.a. ICT, techniek, koken, en beeldende vorming. Kinderen doen succeservaringen op die ze weer mee terugnemen naar de klas.

In het doelab wordt ook gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Deze richten zich voornamelijk op de mindset van kinderen.

Er worden drie groepen samengesteld die elk 1,5 uur per week les krijgen.

De intern begeleider bepaalt samen met de leerkrachten welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.