Op de Willibrord werkt een enthousiast gedreven team. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.

U kunt onze medewerkers bereiken door een mail te sturen naar: voorletter.achternaam@askoscholen.nl.

Voor een overzicht van waar wie en wanneer werkt kijk dan in het leerkrachtenrooster.

Willibrord Team foto 22 23

Directie
De Willibrord wordt geleid door de directeur en twee adjuncten. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de Willibrord plaatsvindt en vertegenwoordigt de school naar buiten toe. De adjuncten bewaken o.a. de onderwijskwaliteit binnen hun bouwen. Tevens zijn zij na de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Ellen Scheermeijer, directeur – Aanwezig op ma, din, woe en vrijdag

Jolanda Witlox, adjunct – Aanwezig op ma,di,woe en vrijdag

Jolanda Deriga, adjunct – Aanwezig op ma t/m donderdag

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit: Marlou Josephy, Helene Steijn en Elke Kleine Deters Zij coördineren de ondersteuning voor de leerlingen in nauw overleg met de leerkrachten en bieden ondersteuning aan leerkrachten en kinderen. Als een kind bijvoorbeeld achterblijft of vooruit loopt in zijn ontwikkeling kan een aangepast programma samengesteld worden.

Soms is nader onderzoek gewenst. Er kan dan besloten worden om een externe deskundige in te schakelen. De ouders worden hierover geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken bij de stappen in de ondersteuning voor hun kind.

In ons ondersteuningsprofiel kan je lezen wat de school als ondersteuning kan bieden. Deze is te vinden onder ondersteuning en kwaliteit.

Overige begeleiding
Marieke Alferink is de Ouder Kind Adviseur. Zij richt zich op de ondersteuningsbehoeften van ouders op het gebied van de opvoeding, thuissituatie en persoonlijke- en materiële vragen. Je kunt haar bereiken op: m.alferink@oktamsterdam.nl of op 06-33315323.