Het Ministerie van Onderwijs stelt voor een groot gedeelte het vakantierooster vast. Op de website van de Rijksoverheid is het landelijke rooster voor de komende jaren te vinden. Sommige vakanties en vrije (studie)dagen worden door school zelf vastgesteld, uiteraard in goed overleg met de MR.

 

Vakanties en studiedagen  2021-2022 

                                  Eerste dag      Laatste dag 

Herfstvakantie           18-10-2021     22-10-2021 

Studieweek                25-10-2021    29-10-2021 

Kerstvakantie             27-12-2021    07-01-2022 

Voorjaarsvakantie      21-02-2022    25-02-2022 

Studieweek                28-02-2022    04-03-2022 

Asko studiedag          14-04-2022    14-04-2022 

Paasvakantie             15-04-2022    18-04-2022 

Meivakantie                25-04-2022    06-05-2022 

Hemelvaart                 26-05-2022    27-05-2022    

Pinksteren                  06-06-2022    06-06-2022 

Studie-tweedaagse    23-06-2022    24-06-2022 

Zomervakantie           18-07-2022     26-08-2022