Het Ministerie van Onderwijs stelt voor een groot gedeelte het vakantierooster vast. Op de website van de Rijksoverheid is het landelijke rooster voor de komende jaren te vinden. Sommige vakanties en vrije (studie)dagen worden door school zelf vastgesteld, uiteraard in goed overleg met de MR.

 

Vakanties en studiedagen  2022 - 2023

                                  Eerste dag      Laatste dag 

Herfstvakantie           16-10-2022     23-10-2022 

Studieweek                24-10-2022    30-10-2022 

Kerstvakantie             24-12-2022    08-01-2023 

Voorjaarsvakantie      27-02-2023    05-03-2023 

Studieweek                06-03-2023    12-03-2023 

Paasvakantie             07-04-2023    10-04-2023 

Meivakantie                24-04-2023    07-05-2023 

Hemelvaart                 18-05-2023    19-05-2023    

Pinksteren                  29-05-2023    29-05-2023 

Studie-tweedaagse    29-06-2023     30-06-2023

Zomervakantie           24-07-2023     03-09-2023