Het Ministerie van Onderwijs stelt voor een groot gedeelte het vakantierooster vast. Op de website van de Rijksoverheid is het landelijke rooster voor de komende jaren te vinden. Sommige vakanties en vrije (studie)dagen worden door school zelf vastgesteld, uiteraard in goed overleg met de MR.

 

Vakanties en studiedagen 2023-2024

                                                         Eerste dag      Laatste dag

Studiedag                                        27-09-2023

Herfstvakantie                                 21-10-2023     29-10-2023

Studiedagen                                    30-10-2023     31-10-2023

Studiedag                                        22-12-2023

Kerstvakantie                                  23-12-2023     07-01-2024

Studiedag                                        08-01-2024

Studiedagen                                    15-02-2024     16-02-2024

Voorjaarsvakantie                           17-02-2024     25-02-2024

Paasvakantie                                   29-03-2024     01-04-2024

Studiedag                                        02-04-2024

Meivakantie                                     27-04-2024     12-05-2024

Studiedag                                        17-05-2024

Pinksteren                                       20-05-2024

Studieweek                                     17-06-2024     21-06-2024

Zomervakantie                                20-07-2024     01-09-2024