Schooltijden Willibrordschool

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur.
Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

Tien minuten voordat de school begint gaat de deur open. 

Mocht een kind regelmatig te laat komen, ontvangen de ouders/verzorgers een brief vanuit school en worden uitgenodigd voor een gesprek.