Gesprekkencyclus
Er zijn vaste momenten per jaar waarop gesproken wordt over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij schriftelijk in een Persoonlijk Ontwikkelingsverslag (POV) en mondeling in een stand van zakengesprek.

• 4 jarigen: entreegesprek na ongeveer 3 weken
• september: startgesprek
• november: stand van zakengesprek
• februari: 1e verslag en 10-minutengesprek
• juni: 2e verslag en eindgesprek

Voor de groepen 7 en 8 zijn nog extra gesprekken in verband met de entreetoets en de eindtoets van het Cito.

Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief kan zowel bij de leerkracht als bij de ouder liggen. Er kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van het kind te bespreken met een derde, zoals de Intern begeleider.

Informatiemomenten
Deze worden jaarlijks georganiseerd en sluiten aan bij de schoolontwikkeling of wat er in de groep gebeurt.