Voorschool Partou Zwanebloemlaan
Wij bieden peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal!

Voorbereiding op de basisschool
We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma startblokken.

Wij werken nauw samen met basisschool De Willibrord om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:
• Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen en een aantal kleuters mag op de voorschool meedraaien. Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.
• Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen.
• Wij overleggen zes keer per jaar.

Meer informatie
www.partou.nl

Naschoolse opvang binnen ons gebouw
Partou BSO biedt naschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 10 jaar en is gevestigd in het schoolgebouw van de Willibrord. Ze hebben twee grote lokalen en maken tevens gebruik van de buitenspeelplaats. Tijdens de opvang kunnen kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten en cursussen of zich vermaken in een van de vele speelhoeken.

Loop gerust eens binnen of maak een afspraak voor een uitgebreide rondleiding. Meer informatie over Partou BSO vindt u op www.partou.nl

Naschoolse opvang buiten ons gebouw
IJburg kent meerdere organisaties die Naschoolse opvang aanbieden. Alle organisaties komen de kinderen gewoon bij de school afhalen. Enkele voorbeelden zijn o.a.: Small Society, Kindervilla, Unikidz,, BSO ’t eilandje, KidsArt en De kleine Wereld.

Verlengde schooldag

Op de Willibrord streven we er naar dat iedereen op school het beste uit zichzelf haalt en gaan we er van uit dat iedereen over talenten beschikt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deze talenten kunnen ontwikkelen. Sinds een aantal jaar bieden we kinderen hier op school daarom naschoolse activiteiten aan.

Leerlingen van onze school kunnen na schooltijd aan verschillende activiteiten meedoen zoals: drama, dansexpressie, pianoles, drumles en Engelse les. De activiteiten vinden plaats in de school. Ze beginnen vlak na schooltijd en duren ongeveer een uur. De ouders betalen hier een kleine bijdrage voor.

Via de nieuwsbrief worden de ouders en kinderen geïnformeerd. Kinderen kunnen zich daarna inschrijven.

Een activiteit wordt wekelijks gegeven gedurende een periode van ongeveer 6 à 8 weken.