Op onze school werken we met een vorm van continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen in principe de hele dag op school blijven.

Hoe is de pauze geregeld op de Willibrord?
De kinderen eten hun van huis meegebrachte lunch samen met de leerkracht in hun eigen klas. Dit kwartier valt onder de leertijd. De leerkracht kan deze lestijd op uiteenlopende wijze invullen.

Voor of na het kwartier lunchen, afhankelijk van het rooster, spelen de kinderen in shifts van een half uur buiten. Dit gebeurt onder het toeziend oog van onze eigen pleinwachten. Veiligheid en plezier voor alle kinderen staan hierbij voorop. Onze pleinwachten zien erop toe dat de regels die op school gelden ook hier worden nageleefd.

Wie zijn onze pleinwachten?
Onze pleinwachten hebben ervaring met het werken met kinderen en/of een didactische opleiding gevolgd.

Een aantal van onze TSO medewerkers werkt ook bij de naschoolse opvang. We hebben een vast en hecht team. De kinderen zien daardoor vrijwel altijd hun vaste juffen buiten voor hen klaar staan.

Hoe betalen we de Grote Pauze?
De bijdrage die wij vragen is wettelijk niet verplicht, maar als school hebben we na uitgebreid onderzoek voor de oplossing van dit rooster gekozen, omdat we hiermee zoveel meer rust en continuïteit in de school kunnen waarborgen. Mocht u er voor kiezen de bijdrage niet te betalen, dan kan uw zoon of dochter niet deelnemen aan het halfuur buitenspelen. Wij vragen u dan het kind voor dit half uur op te halen. Wij willen hier benadrukken dat wij dat niet wenselijk vinden en hopen ook dat u de voordelen van het gezamenlijk overblijven ziet.

Mocht u in aanmerking willen komen voor een betalingsregeling dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van school: 020-3981540.

Betaling Tussenschoolse Opvang—De grote pauze
De betaling voor De Grote Pauze innen we via Parro. Ouders krijgen vanzelf een verzoek om betaling. Het bedrag voor een jaar is € 145,00 per kind.